กลับเข้าใช้แบบ Desktop/Laptop คลิกที่นี่

งานครบรอบการสมโภชพระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้า 10,000 พระองค์ ปีที่ 4 ณ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้า 10,000 พระองค์ ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4 วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556

พระเดชพระคุณพระอาจารย์ใหญ่ ดร.เสกกวงเซง ได้นำคณะศิษยานุศิษย์ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4 และผู้มีจิตศรัทธาประกอบพิธีถวายเครื่องสักการะ ซึ่งประกอบด้วย น้ำชา 10,000 ถ้วย, อาหารเจ และ ขนมหวาน ชนิดละ 36 อย่าง ถวายแด่พระพุทธเจ้า 10,000 พระองค์ เนื่องในวันครบรอบการสมโภชพระมหาเจดีย์ฯ ปีที่4 ซึ่งในวันนี้เมื่อ 4 ปีก่อน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเสด็จมาเป็นองค์ประธานเปิดพระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้า 10,000 พระองค์ และได้ทรงบรรเลงกู่เจิงเพื่อเป็นการถวายการสักการะแด่องค์พระมหาโพธิสัตว์กวนอิมถึง 3 เพลงและในโอกาสเดียวกัน องค์ประธานในพิธีฯ ได้ทรงเปิดวิหารเซียนอิมเหยี่ยงไท้ สถานที่ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานองค์โป๊ยเซียนโจวซือ อีกด้วย

 

ดังนั้น นอกจากพระเดชพระคุณพระอาจารย์ใหญ่ฯ ได้นำคณะศิษย์ถวายเครื่องสักการะแด่พระพุทธเจ้า 10,000 พระองค์แล้ว ท่านได้นำคณะศิษย์และผู้มีจิตศรัทธาขึ้นไปถวายเครื่องสักการะแด่องค์โป๊ยเซียนโจวซือ ณ วิหารเซียนอิมเหยี่ยงไท้ และเดินเวียนประทักษิณรอบพระอมิตาภพุทธเจ้า จากนั้นได้ลงมาประกอบพิธีโพวโต่วโปรดดวงวิญญาณไม่มีญาติ จึงเป็นอันเสร็จพิธีการบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันครบรอบการสมโภชพระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้า 10,000 พระองค์ ประจำปีพุทธศักราช 2556