กลับเข้าใช้แบบ Desktop/Laptop คลิกที่นี่

วันอาเนี่ยแซ (วันคล้ายวันออกบวชขององค์พระมหาโพธิสัตว์กวนอิม) ณ ตำหนักพระแม่กวนอิม (โชคชัย4) ลาดพร้าว กรุงเทพฯ วันที่ 23 ตุลาคม2556

อาเนี่ยแซ เป็นวันสำคัญขององค์พระมหาโพธิสัตว์กวนอิม (พระแม่กวนอิม) ในหนึ่งปีจะมีวันอาเนี่ยแซ 3 วัน คือ วันคล้ายวันประสูติ วันคล้ายวันออกบวช และวันคล้ายวันสำเร็จมรรคผล ซึ่งจะตรงกับวันที่ 19 เดือน 2, วันที่ 19 เดือน 9 และวันที่ 19 เดือน 6 ตามปฏิทินจันทรคติจีน

ในวันอาเนี่ยแซ พระเดชพระคุณพระอาจารย์ใหญ่ ดร.เสกกวงเซง และคณะสงฆ์ฝ่ายมหายาน ได้นำศิษยานุศิษย์ประกอบศาสนพิธีต่างๆ เพื่อเป็นการถวายการสักการะแด่พระแม่กวนอิม กราบขอพร และกราบอัญเชิญพระองค์เสด็จโปรดเหล่าดวงวิญญาณบรรพชน ดวงวิญญาณเจ้ากรรมนายเวร และดวงวิญญาณไม่มีญาติต่างๆ

พิธีสวดมนต์ก๊งฮุก

พิธีสวดมนต์ก๊งฮุกเป็นการถวายภัตตาหารเจ ผลไม้ และของหวาน ชนิดละ 36 อย่าง แด่พระรัตนตรัย พระแม่กวนอิม และเหล่าพระโพธิสัตว์ ถือว่าเป็นการถวายการสักการะ และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อพระพุทธองค์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์ ในพิธีก๊งฮุกจะมีการรับศิษย์กุยอีคือการประกาศตนเป็นพุทธมามกะเป็นลูกหลานพระพุทธองค์ โดยอาศัยพระบารมีแห่งองค์พระรัตนตรัยและพระมหาโพธิสัตว์กวนอิมเพื่อการหลุดพ้นจากสังสารวัฏนี

หลังจากถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และรับประทานอาหารกลางวันเรียบร้อยแล้ว พิธีในภาคบ่ายเริ่มต้นด้วยการประกอบพิธีแห่กองกฐินและถอดกฐิน เพื่อนำปัจจัยสมทบทุนร่วมสร้างฐานรับองค์พระแม่กวนอิม และเขาวิเศษแห่งเสด็จพ่อพระศิวะ ณ วิหารเสด็จพ่อพระศิวะ รามอินทรา จากนั้นพระเดชพระคุณพระอาจารย์ใหญ่ ดร.เสกกวงเซง และคณะสงฆ์ฝ่ายมหายาน นำคณะศิษย์สวดมนต์ประกอบพิธีโพวโต่ว(โปรดดวงวิญญาณ) ซึ่งเป็นการขอบารมีพระแม่กวนอิม โปรดดวงวิญญาณบรรพชน, เจ้ากรรมนายเวร และดวงวิญญาณต่าง ๆให้พ้นทุกข์ ให้ได้ไปจุติ ณ แดนสุขาวดี หรือในสุขคติภูมิ

ในภาคค่ำ คณะสงฆ์ฝ่ายมหายานได้นำศิษยานุศิษย์สวดมนต์โพวมุ่นปิ้ง ซึ่งเป็นมนต์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสรรเสริญถึงบารมีแห่งองค์พระแม่กวนอิม และการสวดมนต์บทนี้ยังเป็นการกราบนมัสการกราบขอขมากรรมและกราบขอพรจากองค์พระแม่กวนอิมอีกด้วย

งานอาเนี่ยแซที่จัดขึ้น ณ ตำหนักพระแม่กวนอิม สาขาโชคชัย 4ในครั้งนี้ถือว่าเป็นงานอาเนี่ยแซครั้งสุดท้ายของปีสำหรับสาขาโชคชัย 4 หากท่านสาธุชนต้องการร่วมงานบุญอาเนี่ยแซในปีนี้อีก หรือท่านใดที่พลาดงานอาเนี่ยแซที่ โชคชัย 4 ท่านสามารถไปร่วมงานอาเนี่ยแซครั้งสุดท้ายของปีได้ที่ ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4 สาขาเชียงใหม่ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่10 พฤศจิกายน และที่ วิหารเสด็จพ่อพระศิวะ รามอินทรา ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายนนี้