กลับเข้าใช้แบบ Desktop/Laptop คลิกที่นี่

เมื่อครั้งที่พระเดชพระคุณพระอาจารย์ใหญ่ฯ ยังเป็นฆราวาสได้เดินทางไปปฏิบัติธรรมยังประเทศต่าง ๆ อาทิ ไต้หวัน ญี่ปุ่น ทิเบต ฮ่องกง สิงคโปร์ และเมื่อได้กลับมาเมืองไทยแล้ว

ท่านมีความตั้งใจจะสร้างสถานปฏิบัติธรรม ณ ที่ดินบริเวณลาดพร้าว ที่คุณวราภรณ์ (นามเดิมของพระเดชพระคุณพระอาจารย์ใหญ่ฯ) เคยซื้อไว้ เพื่อเป็นการเผยแผ่พระธรรมในพระพุทธศาสนาและปฏิบัติบูชาถวายแด่พระพุทธองค์ พระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ (อวโลกิเตศวร) และเจ้าชายอั้งไฮ้ยี้ บนที่ดินแห่งนี้จึงปรากฏเทวรูปองค์ประธานเป็นองค์พระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ (อวโลกิเตศวร) ประทับยืนบน องค์เอี่ยงเอี้ยงไต้ซือ (เอี่ยงเอี้ยงตั่วนั้ง หรือเอี่ยงเอี้ยงไต่ซือ หมายถึงพระอาจารย์ใหญ่ซึ่งมาจากแดนไกล รูปเคารพที่ปรากฎคือคางคก) โดยพระหัตถ์ซ้ายถือดอกบัว และพระหัตถ์ขวาถือคนโทน้ำทิพย์ มี องค์เจ้าชายอั้งไฮ้ยี้ (หรือพระสุธนโพธิสัตว์) ประทับอยู่เคียงข้าง 

นอกจากนี้ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญที่ขาดมิได้ก็คือ เจ้าปู่มังกรเขียว (แชเล่งเอี่ยกง) ด้วยความเชื่อว่าที่ดินแห่งนี้คือส่วนหัวของพญามังกร (เล่งเถ๊า) ฉะนั้นเมื่อผู้ใดตั้งใจมาปฏิบัติ และน้อมกาย วาจา ใจ มากราบขอพร ผู้นั้นก็จะสมปรารถนา 

สถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างประมาณกลางเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2526 โดยมีพระอาจารย์เสริมศักดิ์ อธิปัญโญ พร้อมด้วยคณะศิษย์ช่วยกันควบคุมดูแล การก่อสร้างดำเนินอย่างค่อยเป็นค่อยไป และได้ทำการย้ายจากสถานปฏิบัติธรรมเดิมที่ห้วยขวางมาตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527 จนกระทั่งการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528