กลับเข้าใช้แบบ Desktop/Laptop คลิกที่นี่

ด้วยพระเดชพระคุณพระอาจารย์ใหญ่ฯ ต้องการให้ประชาชนซึ่งอยู่ห่างไกลจากเมืองหลวงได้มีพุทธสถานอันศักดิ์สิทธิ์เป็นที่พึ่งทางใจ ได้มีโอกาสในการปฏิบัติธรรม สวดมนต์ บำเพ็ญบารมี ดังนั้นตำหนักพระแม่กวนอิม (โชคชัย 4) ป่าแดด เชียงใหม่ จึงเกิดขึ้น และได้เริ่มทำการก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2530 โดยมีพระเดชพระคุณพระอาจารย์เสริมศักดิ์ อธิปัญโญ ให้ความเมตตาช่วยเหลือในการควบคุมดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด การก่อสร้างเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป เป็นการลงแรงร่วมใจระหว่างคณะสงฆ์และคณะศิษย์ จนกระทั่งพุทธสถานแห่งนี้เสร็จสมบูรณ์ งดงาม ดั่งที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบันนี้

พุทธสถานแห่งนี้มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 7 ไร่ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 120/3 ถนนมหิดล ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากห้องโถงใหญ่ซึ่งเป็นสถานที่สวดมนต์และปฏิบัติธรรม พุทธสถานแห่งนี้ยังประกอบไปด้วย เก๋งเสด็จพ่อพระศิวะเทพแห่งฟ้าดิน เก๋งพระสังกัจจายน์ เก๋งเหล่าพระโพธิสัตว์ และศาลาปฏิบัติธรรมซึ่งมีพระพุทธรูปศิลปะพม่าเป็นองค์ประธาน รายรอบด้วยระฆังกว่าร้อยลูก มีประติมากรรมรูปมังกรและรูปเสือขนาดใหญ่ ซึ่งสาธุชนผู้มาเยือนพุทธสถานแห่งนี้สามารถเดินเข้าทางปากมังกร (ซึ่งเปรียบเสมือนได้กราบขอพรจากองค์เจ้าปู่มังกรมหาสมุทร)

เพื่อขึ้นไปสักการะและเดินเวียนรอบองค์พระมหาโพธิสัตว์กวนอิมและเจ้าชายอั้งไฮ้ยี้ ซึ่งตลอดทางเดินภายในยังประกอบไปด้วยจิตกรรมฝาผนังภาพพุทธประวัติ และเดินออกทางปากเสือ (ซึ่งเปรียบเสมือนได้กราบขอพรจากองค์เจ้าพ่อเสือ) ศาสนสถานแห่งนี้ยังตั้งอยู่ติดกับโรงแรมวินเพลส ฉะนั้นผู้แสวงบุญหรือนักท่องเที่ยวสามารถเข้าพักในโรงแรมที่พรั่งพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก และสามารถเดินเข้ามายังพุทธสถานแห่งนี้ เพื่อมาร่วมสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างสะดวกอีกด้วย