กลับเข้าใช้แบบ Desktop/Laptop คลิกที่นี่

สำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างเมื่อปีพุทธศักราช 2543 มีเนื้อที่ 44 ไร่ ตั้งอยู่ที่บ้านหนองบัว ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ด้วยสำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินเขา ทำให้สามารถมองเห็นทัศนียภาพด้านล่างที่เป็นทุ่งนาและสวนลำไยของชาวบ้านได้โดยรอบสุดสายตา ส่วนด้านหลังของเนินเขาเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนที่ทอดตัวยาวไปจนถึงดอยขุนตาลในจังหวัดลำปาง

สำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้ประกอบไปด้วยศาลาสวดมนต์ปฏิบัติธรรมขนาดย่อม 1 หลัง กุฏิพระสงฆ์ 2 หลัง ห้องพักสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม 6 หลัง เป็นสาขาที่ 4 ของตำหนักพระแม่กวนอิม (โชคชัย 4) ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เป็นสถานที่ที่มิได้เน้นสิ่งปลูกสร้างที่ใหญ่โตโอฬาร แต่ดำรงอยู่อย่างเรียบง่าย เงียบสงบ ท่ามกลางแมกไม้ขุนเขา และธรรมชาติที่งดงาม โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนหนทางให้มีความร่มรื่นสวยงาม