กลับเข้าใช้แบบ Desktop/Laptop คลิกที่นี่

ท่านได้ก่อตั้งศาสนสถาน และดำรงตำแหน่งเจ้าสำนักของศาสนสถานทั้ง ๔ แห่งในประเทศไทย อันประกอบด้วย 

ตำหนักพระแม่กวนอิม และพระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้า หนึ่งหมื่นพระองค์ (โชคชัย ๔) ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 

ตำหนักพระแม่กวนอิม (โชคชัย ๔) ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

สำนักปฏิบัติธรรมพระแม่กวนอิม (โชคชัย ๔) ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน และ 

พระวิหารเสด็จพ่อพระศิวะ รามอินทรา กรุงเทพฯ 

เพื่อเป็นที่พึ่ง ทางกายและจิตใจของชนทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา ทุกเพศ ทุกวัย 

นอกจากศาสนสถานทั้ง ๔ แห่งดังกล่าว ท่านยังได้สร้างตึกวิปัสสนาถวายแด่วัดสุวรรณประสิทธิ์ คลองกุ่ม กรุงเทพมหานคร เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๓๐ อีกด้วย