กลับเข้าใช้แบบ Desktop/Laptop คลิกที่นี่

พระเดชพระคุณพระอาจารย์ใหญ่ ฯ ได้ก่อตั้งมูลนิธิสว่างกวนอิมธรรมสถาน และวิหารเซียนอิมเหยี่ยงไท้ ในเครือของสมาคมพุทธมามกสงเคราะห์การกุศลแห่งประเทศไทยเพื่อบำเพ็ญสาธารณกุศล ได้แก่

สนับสนุนกิจกรรมของสำนักงานเขตต่างๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ และเอกชน